ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Σχεδιασμός και 3d απεικόνιση ναού ή και προϊόντων.
  • Συντήρηση ιερών σκευών.
  • Σχεδιασμός και κατασκευή ιερών σκευών.
  • Σχεδιασμός και κατασκευή ξυλόγλυπτων.
  • Ειδικές κατασκευές.